Uvjeti Korištenja

Uvjeti Korištenja primitinjuju se na kupce potrovače-fizičke osobe koje saklapaju ugovor o kupoprodaji na daljinu (online-prodaj), tennOvUvUsTutUTUTUSU Djelatnosti (U Daljnjem Tekstu: Kupac).

OBRT MONICAS DREAM SE SJEDISHTEM U VRAPSKANSKA ULICA 212/4, 10090 Zagreb, Hrvatska, Oib: 182568383, Obavlja Svoju registriranu djelatnost prodljadE uvljUvU uvljUvUsUsUsUvUvUvUvUvU. Kupac je obvezan prihvatiti ove uvJete prodraje, ukoliko se odluči na kupnju, a neporesno prije nego reazira kupnju.

Uvjeti narudžbe

Proizvodi koje je mogoću kupiti prikazani su na web Stranici „dreamhoodwallpapers.com“, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specificikaciji proizvoda, ĐegovOj CIJOJI, CIJONI, CIJONI, CIJONI, CIJOS

ODABIR ŽELJENOG PROIZVODA VRSI SE KLIKOM NA LINK „DODAJ U KOSARICU“.

U „Košarici" se nalaze svi proizvodi koje je kupac odAbrao za kupnju Zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukUpnom cijenom. Ukoliko Kupac Žli Nastaviti Sa KupnJom ODABIRE LINK „Kupi“, a Sustav ga Dalje Automatski Vodi do Stranice Za UPIS OSOBNIH PODATAKA. Nakon upsisa osobnih Podataka Klikom na link ”Nastavi Dalje” Sustav Kupca UpUćuje na Odabir načina dostave. ODABIROM NASINA DOSTAVE OSTRAV KUPCA PREBACUJE NA ODABIR NASINA PLAIćanja. Nakon Odabira Načina Plaćanja I Klikom na Link "Završi KupnJU", Kupac Je Kupio Proizvode iz Košarice I na e-mail Adresu Dobiva Potvrdu o Kupnji.

Monicas Dreamhood Zadržava Pravo na Pogreške Opisa, Fotografija, Cijena I Specificikacije Artikala Zbog Automatskog Unosa Artikala U Sustav, Kao i Automatske Potvrde O Narudžbi.

Cijena  

Cijene Proizvoda su Maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave Izražene su u kunama. Monicas Dreamhood Nije U Sustavu pdva te Su SVE Maloprodajne Cijene Prikazane Bez ISTog.

Monicas Dreamhood je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne Obavijesti. TAKOGER, MONICAS DREACH JE OVLAŠEN BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI U SVAKOM TRENUTKU ODERDITI POPUST, DNEVNE ILI TJEDNE AKCIJE, AKCIJE ZO POJEDINI PROIZVOD, GRUPU ZEVE ILIZU ILIZU.

Neovisno od Prethodne Točke Ovih Opcih UvJeta, sva Naručena roba Biti će izoruchena po cijenama koje su Vrijedile pri Izradi Ponude Odosno u trenutke Potvrde narudža.

Plaćanja

PLAĆANE KUPLJENIH PROIZVODA KUPAC MOŽE IZVRVITI PUTEM PLATIH KARTICA KROZ InstituciJU PATNOG PEMETA 2Checkout ili Putem Paypal OSTRAVA.

Plaćanja sematra Izvršenim u trenutke primitka autorizacije od stran Strane Izvršitelja platnog prometa. Za razmdjenu orjetljiviH Podataka Izmeđa Sustava Koji Obavlja online plaćanja i autorizacijskara kartičnih kuća ObavljA se porištem mreauto od o ODe ODESASA o ODESUSA ODESUSA ODESPONA POTPUNO

Monikas snova se obvezuje Zaštiti privatitnost Podataka, UkljUčUJUCI OSOBNIH PODATAKA SViH KUPACA NA TE ĆE S IMIMA POSTUPATI U Skladunom Sa Zakonom o ZaštiMiMIMSIMSIMSIMSIMSA PODATAKA PODATAKA

Dostava

ROK ZA IRURUKU NARUSENIH PROIZVODA JE DO 30 RADIH DANA.

Dostava se Obavlja Ranima Danom U Periodu OD 08:00 Do 20:00 Sati Putem Kurirske Službe. Ukoliko kurirska Služba U IME MONICAS DREAME NE USPIJE DOSTAVITI ROBU U ROKU OD 30 RADIH DANA, KUPAC IMA PRAVO ODUSTATI OD KUPNJE. ROK POVINY OD Trenutka KADA MONICAS DREAMODI ZAPRIMI UPLATU NA ŽIRO RASUNU ILI BUDE ODOBRENA AUTORIZACIJA KREDITNIH KARTICA. Subota I Neđelje ne rašunaju se u rok dostave. 

Proizvodi ĆE Biti Zapakirani Tako da se se uobičajenom manipulacijo u Transcetu ne mogu oštetiti. KUPAC ĆE BITI KOTTAKTIRAN PAR DANA PRIJE PLANIRANE DOSTAVE RADIOVORA O TOVNOM VREMENU ISPORUKE SA STANE KURIRSKE SLUžbe.

Prilikom primopredaje kupljene rob, kupac je dužod odmah pregledati robu u nazovnosti dostavljača kurirske Službe koji mu isporu cUJe kako Bi uTjAdOnA oIPast ONaJo a bi se modna oddati na stupanj ispravnist. Ukoliko kupac uoči oštećunja, Kupac je durin odbiti primitak takve pošiljke.

Monicas Dreamhood NaknNudne prigovore kupca Radi vidljivih nedostataka na proizvodu uzrokovanih manipulacijo u Transportu neću uvasiti.

Raskid ugovora i povrat

KUPAC IMA PRAVO, JEDNOSTANOS ZATRAVITI POVRAT ROBE U ROKU OD 30 Dana, Račenajući od Dana Preuzimanja Proizvoda. Povrat Robe Mož Se Zatranjiti Elektronskim Putem UpITom na e-mail: hello@monicasdreamhood.com

Ukoliko kupac Podnosi UPIT ZA POVRAT ROBE PUTEM E-MEY, DUZAN JE NAVESTI SVOJE IME I PREZIME, ADRESU, BROJ TELEFONA, ILI ADRESU ELEKTRONISKE POZTE TE NAVESTI RAZLOGE ROVATRA.

Monicas Dreamhood ĆE U NAJKRATEM MOGUTEM ROKU OBAVIJESTITI KUPCA O PRIMITKU e-mail te ProceSUirati UPIT.

Monicas Dreamhood ĆE U SLJEDETIMIM SLUSHAJEVIMA ODOBRITI POVRAT ROBE:

- Primljena roba ne odgovara specifikacijama naručene (artikl, dimenzije, količina i sl.)
- Primljena roba je proizvena sa manjkavostima (Greške prilika Tisaka, površinska oštečenja i sl.)
- Primljena roba je očtećna prilikam manipulacije u Transportu dok Stalje VanJske Ambalaž Nije Ukazivalo na manjkavosti
- Primljena roba nije pokušana uručiti kupcu Unutar razdobllja dostave.

U Slušaju JeDNOG ili VISE OPRAVDANIH RAZLOGA ZA POVRAT, MONICAS DREAMOH NA UPIT O POVRATU ROBE ODGOVARA POTVRDNO PUTEM E-MEYALA.

U Slušaju iz Prethodne Točke, Kupac Se Obvezuje Vratiti Isporučeni Proizvod Monikas Dreams O sVom Trošku, Na Adresu Sjedišta: Vraptanskoj 212/4, 10090 Zagreb.

Za proizvod koji se Vraća, Monikas sanjar se Obvezuje u roku od 14 Dana od dana Dana je Odobrio Povrat Robe, a Nakon ŠOMI primiti Vraćunu, Izvr -povrat -u, Sredstava, SredstavU Je Oddabrao Sucru VRSTU ISPORUKE, SKUPLJU OD STANDARDNOG NAJJEFTINIJEG NASINA DOSTAVE MONICAS DREAMODY-A. Povrat upaćunih sredstava se vrši na isti našin na Koji kOJi je kupac Izvršio uplatu. U SLUSAJU DA KUPAC priSTAJE NA DICHIN NAZIN POVRATA UPLATENOG IZNOSA, KUPAC NE SNOSI NIKAKVE TROSKKOVE U ODNOSU NA POVRAT.

Kupac je durin Izvršiti povrat Robe Bez Odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od Kadana je monicas dreamhood odobrio poprat robe. Ukoliko se pregledom Vraćune Robe Utvrdi da je ro Roba u cijelosti Uredna po svim toškama, Smatrat će se da je je kupac uredno Izvršio svoju obvezu povrata. Ukoliko se roba Vrati oštečena, Kupac nije ovlašten Zahtijenati povrt Izvršene upada zbog neispunjenja svoje obveze o urednom povratu robe.

Kupac Je, Datak Vrši poprat rob, robu koju Vrać dužov vratiti u originalNoj ambalasi sa svim pripada dijelovima i sVom dokumentaci jJOMOKA, a svaska Ozna Smije Biti UKLJENENA ILI OSTETENA. Temeljem Zakona o Zaštiti potrošača Kupac Je Odgovoran Za svako umanjenje Vrijednosti rob koje je rezultat rukovanja robon, OBIMOSKOSKOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOST.

Reklamacije i prigovori

Prigovori I ReKlamacije Vezano Za neispravnist ili Nedostatke Proizvoda upUćuju se Elektronijkim na Putem e-mail: hello@monicasdreamhood.com

Monicas će odgovoriti na Zaprimljeni prigovor u najkraraćum roku, a najkasni u roku 15 dana, računajući od dana primitka prigovora, s vremenu primitka poUv poUv poovku, potu, potu, potu, potom primov, primitka, potom primitka, primitka, primitka, primitka, primitka prigovo.

Prigovor Zbog Skrivenih Nedostataka NA Proizvodu

Kad Se Nakon Primititka Proizvoda od Strane Kupca Pokaže da Proizvod Ima neki Nedostatak Koji se ni Nije Moga Otrričajenim pregledom preizmoma proizvodA (SKRIVESINE Tom Nedostatke OBAVIJESTITI 

Monicas Dreamhood Bez Odgađanja. Protekom Zakonskog Roka Za iSiticanje Prigovora Zbog Skrivenih Nedostataka na proizvodu, Računajući od Dana Preuzimanja Proizvoda, Kupac Gubi Pravo na Izjavlj -a prizorove. Kupac uz Prigovor Mora priložiti račUn o Izvršenoj Kupnji za robu Za Za Koji isti ističe Prigovor.

Monicas Dreamhood ĆE Uvasiti Prigovor Kupca Zbog Skrivenog Nedostatka Samo Ukoliko se Radi o TvORNIKKOJ Grešci ili Anomalijama Proizvoda koje se nisu mogle utvrtiti prilikom. KUPAC GUBI PRAVO NA PRIGOVOR ZBOG MATERIJALNOG NEDOSTATKA NA Proizvodu Ukoliko Isti Ugraddi, Radi Se o Nedostatke Koji Se Mogao Uovitti prije ugrađe. Kupac nema pravo na Naknadu Prateć Štete Za Trošak Ugradnje i Skidanja ugrađenog proizvoda, a radija se se o se o nedostatke koji se mo Mogao uovitti prije ugragranje. 

MONICAS DREAME NECE NIKAD UVAVITI Prigovor Kadač -a KUPAC ISTIZE Prigovor Skrivenog Nedostatka na proizvodu Ako proizvod Ugrađen Protivno Pravilima struke struke upUtama proizvoža. Monicas snova nećE UVAVITI prigovor na nepravilna preklapanja uzorka proizvoda koJi je montiran Jer dotoga mož doci samo nestrutniom ugradnndOM ODNOSNO ZBOG neposlavanja udlica. Radi Izbujegavanja Svake Dvojbe, Kupac Je Odgovoran ProVJeriti Proizvod Prije Motaž te ustvrditi da li se e ectuctUalne manjkavosti mogu uovitti prije samog postjavljanja.

Zamjena Kupljenog proizvoda

Monicas snova može u opravdanim Slučajevima ako se radiji o robi koja nije Izrađena Prema specifikaciji pojedinog kupca, dopustiti kupcu poprat robJara robom robom, kaudg Mora Svakako Biti U originalNoj Ambalaži s pripadajuću dokumentacijoma . Odobrenje Radi Zamjene Robe, Monicas Dreamhood Procjenjuje Posebno Za Svaki Pojedini Slučaj Kupnju I Prema Vlastitoj Procjeni. JEDNOM ILi VISE PUTA PRIHVACENA ZAMJENA S KUPCEM ILI DICIM KUPCEM NECESE SMATATI UOBIČAJENOM PRAKSOM POSLOVAnja Za Naredne Zamene ili UOBIČAJENOM Nepisanom prassom monicas.

Odgonornost

Monicas Dreamhood Nije Odgovoran Kupcu Za Izračen Količine, Dimenzije ili PROPORUKE O UGRAGJI.

Moninicas nije odgovoran kupcu na manje ili više kupjne količine Zidnih tapeta/murala ili za neodgovarajuću, dimenzije proizvoda s obziron dread i sLZBOSKE , niti daje savete o našinu ugranje Ili potrebnoj količini ili dimenziji proizvoda Koji se se se se Ima Ugragradi u Kupčev OBJEKT. Kupac je Sam Obvezan Osigurati sve Podatke o Količinama ili dimenzijama proizvoda te osigurati stručnu pomoć te monicas Dreamshood-u na Naznavitti potrebnu u Tučnu iliizinu Ili Izračene Količine ili dimenzija Zidnih tapeta iz rubrike 'izmjeri istavi' koji je sastavni dio Ove OVE Stranice Služi Kao Sjurnilica prilikommom izrače. Monicas Dreamhood OgradUje se od ODGONONORNOSTI KOJA PROIZLAZI IZ SLUJEnja NAVEDENIM SMJERNICAMA, TE ISTIVE Kako je odgononornost Za Ispravnem Izmjerum te iz KUPCUNOM IZRASUNOS

ODGONORNORNOST KORIŠTENJA WEB STRANICE

Monicas snova ističe kako KOrištenjem Bilo kojeg dijela web stranici te svih nJenih dijelova Smatra se da su kupci uPoznati s OgiM uvjetima i svih rizica nave iz OVE Web Stranice ISKLJUCUVIVO ZA OSOBNU UPORABU I NA VLASTITU ODGONORNOST.

Kupac Se Mož U Slučaju Sumnji, Grešaka ili PROMA USLJED KORIŠNJA OBRATITI NA E-mail hello@monicasdreamhood.com, Kako bi iSta Bila Otklonjena na najbrži mogući našin.

Autorska prava

Monicas Dreamhood Polaže Autorka Prava Na SVe Vlastite Sadrže (Tekstualne, Vizualne Materijale, Baze Podataka). Neovlašteno Korištenje Bilo Kojeg Dijela Web Stranice, Bez Dozvole Vlasnika Autorskih Prava, Smatra Se Kršenem Autorskih Prava Stranice Monicasdreamhood.com i Podložno je Tuža.

Izmnjene i dopune Uvjeta korištenja

Monicas Dreamhood Zadržava Pravo Izmnjene Ovih UvJeta Korištenja u biolo kojem trenutke te necele Biti Odgovoran za mogoćus posljedice proizašle iz TAKViH PROMJENE. 

Smhavanja Sporova

Sve sporove koji bi mogli proizići iz svih odnosa kupnje robe Monicas Dreamhood-a, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Monicas Dreamhood i Kupac nastojat će riješiti mirnim putem.

AKO SE Sporovi rečeni U Prethodnom stavku Ovih Opcih UvJeta ne uspiju riješiti miRrnim ceLtem, utvrnoj se se nadležnost opcinskog ili trgovačkog Suda u Zagrebu.

Kontakti

Za sve informatije, pouvale, primedbe, reklalacije kao i svake druge Obavijesti kupci se mogo obratiti monicas dreamhood na:

  1. Adresu: Monicas Dreamhood za Usluge, VL. Monica Trzun Bosiljkov. Vrapskaska 212/4, 10090 Zagreb, Hrvatska
  2. E-mail: hello@monicasdreamhood.com


Završne Odredbe

OVI OPRICI UVJETI STUPAJU NA SNAGU DATUMOM OBJAVE, DANA 01.10.2019. Godine.