Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja primjenjuju se na kupce potrošače – fizičke osobe koje sklapaju Ugovor o kupoprodaji na daljinu (online-prodaja), te djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Kupac).

Obrt Monicas Dreamhood sa sjedištem u Vrapčanska ulica 212/4, 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 1825688383, obavlja svoju registriranu djelatnost prodaje na daljinu isključivo pod ovim Uvjetima. Kupac je obvezan prihvatiti ove uvjete prodaje, ukoliko se odluči na kupnju, a neposredno prije nego realizira kupnju.

Uvjeti narudžbe

Proizvodi koje je moguće kupiti prikazani su na web stranici „dreamhoodwallpapers.com“, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, njegovoj cijeni, cijeni dostave kao i drugi podatci.

Odabir željenog proizvoda vrši se klikom na link „dodaj u košaricu“.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom. Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice za upis osobnih podataka. Nakon upisa osobnih podataka klikom na link ”nastavi dalje” sustav Kupca upućuje na odabir načina dostave. Odabirom načina dostave sustav Kupca prebacuje na odabir načina plaćanja. Nakon odabira načina plaćanja i klikom na link “završi kupnju”, Kupac je kupio proizvode iz košarice i na e-mail adresu dobiva potvrdu o kupnji.

Monicas Dreamhood zadržava pravo na pogreške opisa, fotografija, cijena i specifikacije artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav, kao i automatske potvrde o narudžbi.

Cijena  

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama. Monicas Dreamhood nije u sustavu PDVa te su sve maloprodajne cijene prikazane bez istog.

Monicas Dreamhood je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Monicas Dreamhood je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti putem platnih kartica kroz instituciju platnog prometa 2Checkout ili putem Paypal sustava.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izvršitelja platnog prometa. Za razmjenu osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monicas Dreamhood se obvezuje zaštiti privatnost podataka, uključujući osobnih podataka svih Kupaca na te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim primjenjivim propisima.

Dostava

Rok za isporuku naručenih proizvoda je do 30 radnih dana.

Dostava se obavlja radnim danom u periodu od 08:00 do 20:00 sati putem kurirske službe. Ukoliko kurirska služba u ime Monicas Dreamhood ne uspije dostaviti robu u roku od 30 radnih dana, Kupac ima pravo odustati od kupnje. Rok počinje od trenutka kada Monicas Dreamhood zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. 

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac će biti kontaktiran par dana prije planirane dostave radi dogovora o točnom vremenu isporuke sa strane kurirske službe.

Prilikom primopredaje kupljene robe, Kupac je dužan odmah pregledati robu u nazočnosti dostavljača kurirske službe koji mu isporučuje robu kako bi utvrdio na nema značajnih oštećenja nastalih prilikom manipulacije robe u transportu koja bi se mogla odraziti na stupanj ispravnost. Ukoliko Kupac uoči oštećenja, Kupac je dužan odbiti primitak takve pošiljke.

Monicas Dreamhood naknadne prigovore Kupca radi vidljivih nedostataka na proizvodu uzrokovanih manipulacijom u transportu neće uvažiti.

Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, jednostrano zatražiti povrat robe u roku od 30 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Povrat robe može se zatražiti elektronskim putem upitom na e-mail: hello@monicasdreamhood.com

Ukoliko kupac podnosi upit za povrat robe putem e-maila, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte te navesti razloge povrata robe.

Monicas Dreamhood će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku e-maila te procesuirati upit.

Monicas Dreamhood će u sljedećim slučajevima odobriti povrat robe:

- primljena roba ne odgovara specifikacijama naručene (artikl, dimenzije, količina i sl.)
- primljena roba je proizvedena sa manjkavostima (greške prilikom tisaka, površinska oštečenja i sl.)
- primljena roba je oštećena prilikom manipulacije u transportu dok stanje vanjske ambalaže nije ukazivalo na manjkavosti
- primljena roba nije pokušana uručiti Kupcu unutar razdoblja dostave.

U slučaju jednog ili više opravdanih razloga za povrat, Monicas Dreamhood na upit o povratu robe odgovara potvrdno putem e-maila.

U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Monicas Dreamhood o svom trošku, na adresu sjedišta: Vrapčanskoj 212/4, 10090 Zagreb.

Za proizvod koji se vraća, Monicas Dreamhood se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je odobrio povrat robe, a nakon što primi vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog najjeftinijeg načina dostave Monicas Dreamhood-a. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata uplaćenog iznosa, Kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je Monicas Dreamhood odobrio povrat robe. Ukoliko se pregledom vraćene robe utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama, smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu povrata. Ukoliko se roba vrati oštečena, Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze o urednom povratu robe.

Kupac je, kada vrši povrat robe, robu koju vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Reklamacije i prigovori

Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se elektroničkim putem na e-mail: hello@monicasdreamhood.com

Monicas Dreamhood će odgovoriti na zaprimljeni prigovor u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka prigovora, s time da će odmah po primitku prigovora, Kupcu potvrditi da je zaprimio prigovor.

Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan pod prijetnjom gubitka prava o tom nedostatku obavijestiti 

Monicas Dreamhood bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka. Kupac uz prigovor mora priložiti račun o izvršenoj kupnji za robu za koji ističe prigovor.

Monicas Dreamhood će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja. Kupac gubi pravo na prigovor zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. 

Monicas Dreamhood neće nikad uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke ili uputama proizvođača. Monicas Dreamhood neće uvažiti prigovor na nepravilna preklapanja uzorka proizvoda koji je montiran jer do istoga može doći samo nestručnom ugradnjom odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kupac je odgovoran provjeriti proizvod prije montaže te ustvrditi da li se eventualne manjkavosti mogu uočiti prije samog postavljanja.

Zamjena kupljenog proizvoda

Monicas Dreamhood može u opravdanim slučajevima ako se radi o robi koja nije izrađena prema specifikaciji pojedinog Kupca, dopustiti Kupcu povrat robe i zamjenu drugom robom, kada kupljena roba ne odgovara Kupčevim željama, s time da takva roba mora svakako biti u originalnoj ambalaži s pripadajućom dokumentacijom. Odobrenje radi zamjene robe, Monicas Dreamhood procjenjuje posebno za svaki pojedini slučaj kupnje i prema vlastitoj procjeni. Jednom ili više puta prihvaćena zamjena s Kupcem ili drugim kupcem neće se smatrati uobičajenom praksom poslovanja za naredne zamjene ili uobičajenom nepisanom praksom Monicas Dreamhood-a.

Odgovornost

Monicas Dreamhood nije odgovoran Kupcu za izračun količine, dimenzije ili preporuke o ugradnji.

Monicas Dreamhood nije odgovoran Kupcu na manje ili više kupljene količine zidnih tapeta/murala ili za neodgovarajuće dimenzije proizvoda s obzirom da Monicas Dreamhood ne daje službene izračune količina niti uzima mjere Kupčeva prostora, niti daje savjete o načinu ugradnje ili potrebnoj količini ili dimenziji proizvoda koji se ima ugraditi u Kupčev objekt. Kupac je sam obvezan osigurati sve podatke o količinama ili dimenzijama proizvoda te osigurati stručnu pomoć te Monicas Dreamhood-u naznačiti potrebnu točnu količinu ili dimenziju proizvoda. Izračune količine ili dimenzija zidnih tapeta iz rubrike 'Izmjeri i postavi' koji je sastavni dio ove web stranice služi kao smjernica prilikom izračuna. Monicas Dreamhood ograđuje se od odgovornosti koja proizlazi iz služenja navedenim smjernicama, te ističe kako je odgovornost za ispravnom izmjerom te izračunom isključivo odgovornost Kupca.

Odgovornost korištenja web stranice

Monicas Dreamhood ističe kako korištenjem bilo kojeg dijela web stranice te svih njenih dijelova smatra se da su Kupci upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Kupac se može u slučaju sumnji, grešaka ili problema usljed korištenja obratiti na e-mail hello@monicasdreamhood.com, kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

Autorska prava

Monicas Dreamhood polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne materijale, baze podataka). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava stranice monicasdreamhood.com i podložno je tužbi.

Izmjene i dopune uvjeta korištenja

Monicas Dreamhood zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. 

Rješavanje sporova

Sve sporove koji bi mogli proizići iz svih odnosa kupnje robe Monicas Dreamhood-a, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Monicas Dreamhood i Kupac nastojat će riješiti mirnim putem.

Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog ili Trgovačkog suda u Zagrebu.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Monicas Dreamhood na:

  1. adresu: Monicas Dreamhood za usluge, vl. Monica Trzun Bosiljkov. Vrapčanska 212/4, 10090 Zagreb, Hrvatska
  2. e-mail: hello@monicasdreamhood.com


Završne odredbe

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu datumom objave, dana 01.10.2019. godine.